Wij zijn gecertificeerd als Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

 

 

Wij zijn gecertificeerd als Erkende Restauratie

kwaliteit Monumenten

zorg

 

 

De specialist in monumentaal onderhoud

 

Herhalingstoetsen 

Elk jaar vindt een vervolgaudit plaats waarbij wordt getoetst of onze werkzaamheden nog steeds voldoen aan alle eisen.

 

Interne audits 

Wij voeren zelf jaarlijks een complete directiebeoordeling en 24 interne audits uit, waarin onze leveranciers ook worden meegenomen.

Actualiteit

Wij stellen onszelf continu op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen van de wet- en regelgeving.

 

De specialist in monumentaal onderhoud

 

Herhalingstoetsen 

Elk jaar vindt een vervolgaudit plaats waarbij wordt getoetst of onze werkzaamheden nog steeds voldoen aan alle eisen.

Interne audits 

Wij voeren zelf jaarlijks een complete directiebeoordeling en 24 interne audits uit, waarin onze leveranciers ook worden meegenomen.

Actualiteit

Wij stellen onszelf continu op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen van de wet- en regelgeving.

Wat houdt een ERM certificering in?

 

Bedrijven met een ERM-certificaat werken volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit. 

 

Alleen schilder- en restauratiebedrijven die gecertificeerd zijn door Stichting ERM voor een door KIWA uitgevoerde audit mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten.

 

Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de restauratie-ethiek om oorspronkelijke goed functionerende materialen zoveel mogelijk te behouden. Dat geldt allereerst voor de historische ondergronden waarop wij het schilderwerk aanbrengen. Met een opnamerapportage bewerkstelligen we een uitgebreide weergave van de technische staat, inclusief foto’s en bouwkundige tekeningen.

Wat houdt een ERM certificering in?

 

Bedrijven met een ERM-certificaat werken volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit. 

 

Alleen schilder- en restauratiebedrijven die gecertificeerd zijn door Stichting ERM voor een door KIWA uitgevoerde audit mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. 

 

Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten.

 

Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de restauratie-ethiek om oorspronkelijke goed functionerende materialen zoveel mogelijk te behouden. 

 

Dat geldt allereerst voor de historische ondergronden waarop wij het schilderwerk aanbrengen. 

 

Met een opnamerapportage bewerkstelligen we een uitgebreide weergave van de technische staat, inclusief foto’s en bouwkundige tekeningen.

Ontdek de voordelen voor u als opdrachtgever

 

Niet alleen de werkresultaten dienen van hoge kwaliteit en in orde te zijn, maar ook de methode van uitvoering, achterliggende processen, het algehele bedrijfsbeleid, scholing van personeel, nazorg en actualiteit.

De kans op fouten, nalatigheid en miscommunicatie van begin tot eind is significant kleiner ten opzichte van bedrijven die niet gecertificeerd, en dus ongecontroleerd zijn.

Wij leveren een complete service die zorgvuldig wordt afgestemd op alle wensen, behoeften en eisen waarmee we u als opdrachtgever kunnen ontzorgen.

Ontdek de voordelen voor u als opdrachtgever

 

Niet alleen de werkresultaten dienen van hoge kwaliteit en in orde te zijn, maar ook de methode van uitvoering, achterliggende processen, het algehele bedrijfsbeleid, scholing van personeel, nazorg en actualiteit.

De kans op fouten, nalatigheid en miscommunicatie van begin tot eind significant klein is ten opzichte van bedrijven die niet gecertificeerd, en dus ongecontroleerd zijn.

Wij leveren een complete service die zorgvuldig wordt afgestemd op alle wensen, behoeften en eisen, waarmee we u als opdrachtgever kunnen ontzorgen.

Wij zijn bewust bezig met kwaliteit

 

Wij zijn bewust bezig met kwaliteit

 

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij ons kwaliteitsniveau op en top houden!

 

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij ons kwaliteitsniveau op en top houden!

 

Website gemaakt door DeMarktwijzer

Locatie Sevenum*

van Vlattenstraat 169 

5975 SE Sevenum

*Correspondentieadres

Locatie Helmond

Duizeldonksestraat 13 

5705 CA Helmond

E-mailadres: 

info@dirckxgroep.nl

Telefoonnummer:

077 – 467 23 25