Slide 1
Erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg
Dirckx Vastgoedonderhoud

Met trots kunnen wij mededelen dat wij als eerste bedrijf uit Limburg het ERM-keurmerk mogen voeren. Deze toont onze diepgaande expertise aan op gebied van onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan karakteristieke gebouwen en rijks- en provinciale monumenten.

 

Wat houdt een ERM certificering in?
Bedrijven met ERM-certificaat werken volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit. Alleen schilder- en restauratiebedrijven die gecertificeerd zijn door Stichting ERM voor een door KIWA uitgevoerde audit mogen het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten; denk aan Paleis het Loo in Apeldoorn of het Aartsbisschoppelijk Paleis van Utrecht. Voor veel opdrachtgevers is ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van restauratieprojecten of het aanvragen van subsidies.

Dirckx Vastgoedonderhoud kijkt verder dan het aanbrengen van een verfsysteem. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de restauratie-ethiek om oorspronkelijke goed functionerende materialen zoveel mogelijk te behouden. Dat geldt allereerst voor de historische ondergronden waarop wij het schilderwerk aanbrengen. Met een opnamerapportage bewerkstelligen we een uitgebreide weergave van de technische staat, inclusief foto’s en bouwkundige tekeningen. In dit rapport staan ook voorstellen voor de herstelwijze van de aangetroffen gebreken. Dirckx Vastgoedonderhoud voert al jaren monumentale projecten succesvol uit.

Block
Hoe wij ons kwaliteitsniveau op en top houden?

Het optimaliseren en hooghouden van kwaliteit binnen Dirckx Vastgoedonderhoud stopt uiteraard niet bij het behalen van het certificaat.

Herhalingstoetsen
Elk jaar vindt een vervolgaudit plaats door KIWA, waarbij wordt getoetst of onze werkzaamheden nog steeds voldoen aan de eisen (o.a. BRL 4000 en URL 4009), en of eventuele afwijkingen en aandachtspunten die in de voorgaande audit zijn geconstateerd zijn opgelost.
Interne audits
Wij voeren zelf jaarlijks een complete directiebeoordeling en 24 interne audits uit, waarin ook onze leveranciers en onderaannemers worden meegenomen.
Actualiteit initiatieven
Wij stellen onszelf continu op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen in regelgeving door middel van vakliteratuur, de website van Stichting ERM en Rijksoverheid, communicatie vanuit OnderhoudNL, en onderlinge communicatie met fabrikanten en collega-bedrijven.

De voordelen voor U als opdrachtgever
Om een ERM-certificaat te kunnen behalen dienen niet alleen de werkresultaten van hoge kwaliteit en in orde te zijn, maar ook de methode van uitvoering, achterliggende processen, het algehele bedrijfsbeleid, scholing van personeel, nazorg, en actualiteit op gebied van kennis. Dit betekent dat de kans op fouten, nalatigheid en miscommunicatie van begin tot eind significant klein is ten opzichte van bedrijven die niet gecertificeerd, en dus ongecontroleerd, zijn. Dirckx Vastgoedonderhoud levert dus een complete service die zorgvuldig wordt afgestemd op alle wensen, behoeften en eisen, waarmee we u als opdrachtgever kunnen ontzorgen en het betreffende pand in optimale staat kunnen opleveren.