MVO Verklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dirckx Vastgoedonderhoud maakt graag onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven niet alleen naar een goed bedrijfsrendement, maar hebben hierbij ook oog voor maatschappelijke doelen; zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en bijdragen aan de samenleving waarvan we allemaal onderdeel zijn. Hiervoor zijn de volgende interne richtlijnen opgesteld:

Medewerkers

Wij hebben continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.
Wij bevorderen zo veel mogelijk de gezondheid van onze medewerkers.
Wij zorgen voor voldoende scholing en opleiding van onze medewerkers en leerlingen.

Milieu

Dirckx Vastgoedonderhoud erkent het belang van milieu en maatschappij en voldoet aan de wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden. Wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen, gebruiken zo veel mogelijk duurzame producten en houden bij inkoop zo veel mogelijk rekening met producten en diensten die een sociaal- of milieukeurmerk bevatten.

Rekening houden met het klimaat en het verminderen milieubelasting doen we door zo veel mogelijk gebruik te maken van auto’s met zuinige of elektrische motoren en energiezuinige installaties en apparatuur.

Klanten

Opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties worden geïnformeerd over onze MVO-aanpak. Daarbij adviseren wij hen ook graag over duurzaam ondernemen.

Maatschappij

Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.