Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eén van de streefpunten van Dirckx Vastgoedonderhoud is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Dit draait om drie kernpunten: People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst). Dit betekent dat wij als organisatie niet alleen oog hebben voor een goed bedrijfsrendement, maar ook voor maatschappelijke doelen zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en bijdragen aan de samenleving waarvan we allemaal onderdeel zijn. Hiervoor hanteren wij de volgende richtlijnen:

Medewerkers

 • Aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.
 • Bevordering van de gezondheid van onze medewerkers.
 • Voldoende persoonlijke ontwikkelmogelijkheden via scholing en opleiding.
 • Een veilige en positieve werkomgeving waar alle stemmen gelden.

Milieu

 • Naleving van actuele wetten en voorschriften omtrent milieu-aangelegenheden.
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Inkoop van duurzame producten en aandacht voor sociale of milieukeurmerken.
 • Realisatie van een groener wagenpark en energiezuinige installaties en apparatuur.

Maatschappij

 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.
 • Onderhoud en veiligheid gaan vaak hand in hand. Door middel van marktconforme, eerlijke prijzen en slim inkopen kunnen wij onderhoud betaalbaar houden voor iedereen.
 • ‘Knowledge is power’ – Wij discussiëren met en informeren onze opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties over MVO-aanpakken en -strategieën.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eén van de streefpunten van Dirckx Vastgoedonderhoud is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Dit draait om drie kernpunten: People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst). Dit betekent dat wij als organisatie niet alleen oog hebben voor een goed bedrijfsrendement, maar ook voor maatschappelijke doelen zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en bijdragen aan de samenleving waarvan we allemaal onderdeel zijn. Hiervoor hanteren wij de volgende richtlijnen:

Medewerkers

 • Aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.
 • Bevordering van de gezondheid van onze medewerkers.
 • Voldoende persoonlijke ontwikkelmogelijkheden via scholing en opleiding.
 • Een veilige en positieve werkomgeving waar alle stemmen gelden.

Milieu

 • Naleving van actuele wetten en voorschriften omtrent milieu-aangelegenheden.
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Inkoop van duurzame producten en aandacht voor sociale of milieukeurmerken.
 • Realisatie van een groener wagenpark en energiezuinige installaties en apparatuur.

Maatschappij

 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.
 • Onderhoud en veiligheid gaan vaak hand in hand. Door middel van marktconforme, eerlijke prijzen en slim inkopen kunnen wij onderhoud betaalbaar houden voor iedereen.
 • ‘Knowledge is power’ – Wij discussiëren met en informeren onze opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties over MVO-aanpakken en -strategieën.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eén van de streefpunten van Dirckx Vastgoedonderhoud is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Dit draait om drie kernpunten: People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst). Dit betekent dat wij als organisatie niet alleen oog hebben voor een goed bedrijfsrendement, maar ook voor maatschappelijke doelen zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en bijdragen aan de samenleving waarvan we allemaal onderdeel zijn. Hiervoor hanteren wij de volgende richtlijnen:

Medewerkers

 • Aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.
 • Bevordering van de gezondheid van onze medewerkers.
 • Voldoende persoonlijke ontwikkelmogelijkheden via scholing en opleiding.
 • Een veilige en positieve werkomgeving waar alle stemmen gelden.

Milieu

 • Naleving van actuele wetten en voorschriften omtrent milieu-aangelegenheden.
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Inkoop van duurzame producten en aandacht voor sociale of milieukeurmerken.
 • Realisatie van een groener wagenpark en energiezuinige installaties en apparatuur.

Maatschappij

 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.
 • Onderhoud en veiligheid gaan vaak hand in hand. Door middel van marktconforme, eerlijke prijzen en slim inkopen kunnen wij onderhoud betaalbaar houden voor iedereen.
 • ‘Knowledge is power’ – Wij discussiëren met en informeren onze opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties over MVO-aanpakken en -strategieën.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eén van de streefpunten van Dirckx Vastgoedonderhoud is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Dit draait om drie kernpunten: People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst). Dit betekent dat wij als organisatie niet alleen oog hebben voor een goed bedrijfsrendement, maar ook voor maatschappelijke doelen zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en bijdragen aan de samenleving waarvan we allemaal onderdeel zijn. Hiervoor hanteren wij de volgende richtlijnen:

Medewerkers

 • Aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.
 • Bevordering van de gezondheid van onze medewerkers.
 • Voldoende persoonlijke ontwikkelmogelijkheden via scholing en opleiding.
 • Een veilige en positieve werkomgeving waar alle stemmen gelden.

Milieu

 • Naleving van actuele wetten en voorschriften omtrent milieu-aangelegenheden.
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Inkoop van duurzame producten en aandacht voor sociale of milieukeurmerken.
 • Realisatie van een groener wagenpark en energiezuinige installaties en apparatuur.

Maatschappij

 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.
 • Onderhoud en veiligheid gaan vaak hand in hand. Door middel van marktconforme, eerlijke prijzen en slim inkopen kunnen wij onderhoud betaalbaar houden voor iedereen.
 • ‘Knowledge is power’ – Wij discussiëren met en informeren onze opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties over MVO-aanpakken en -strategieën.

Privacy

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

a. Naam en adresgegevens

b. Contactgegevens

c. Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomt leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand.

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: Dirckx Groep B.V.

Naam verantwoordelijke: Mevr. M. Cornelissen

Adresgegevens: Van Vlattenstraat 169, 5975 SE Sevenum

Contactgegevens: 077-467 2325 / info@dirckxgroep.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.

Privacy

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

a. Naam en adresgegevens

b. Contactgegevens

c. Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomt leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand.

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: Dirckx Schilder- en Onderhoudswerken BV

Naam verantwoordelijke: J.P.G. Peeters

Adresgegevens: Van Vlattenstraat 169, 5975 SE Sevenum

Contactgegevens: 077-467 2325 / info@dstotaal.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.